Göz Estetik Cerrahisi

Göz biliminin göz kapakları, gözyaşı yolları ve orbita (göz çukuru) hastalıklarıyla ilgilenen branşıdır. Okuloplasti bölümünde göz torbalarının alınmasından protez göze, göz içi tümör ameliyatlarından, Botox’a kadar her türlü tedavi, göz çevresi estetik cerrahi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Göz Kapağı Hastalıkları

Gözyaşı Sistemi Hastalıkları

Protez Göz Sorunları

Orbita Hastalıkları

Oküler Onkoloji

Göz Çevresi Estetik Problemleri

Göz Kapağı Hastalıkları

Arpacık

Göz enfeksiyonlarından biridir. Hastalık, 1-2 gün içerisinde oluşur. Gözde batma ve gözkapağındaki gerilmelerle beraber kendini gösterir.

Erken teşhiste damlalar, antibiyotikler ve merhemler arpacık oluşumunun önüne geçebilirken, tanıların genelde 1-2 günü aşması nedeniyle, hastalık daha geç düzelmektedir.

İleri hastalık durumları, şalazyon ve blefarit’tir.

Göz kapağı düşüklüğü

Üst göz kapağının olması gerekenden daha düşük olmasıdır. Üst ve alt göz kapağı arasındaki aralık, kişiler arasında değişiklik göstermektedir. Tedavisi genel olarak cerrahidir. Cerrahide uygulanacak olan yöntem, göz kapağının muayenesi sonucu belirlenir.

Kirpik batması (Trikiyazis, Distikiyazis)

Kirpik batması doğuştan (distikiyazis) veya bazı göz kapağı hastalıklarından sonra, kapak kenarının (entropion) ya da sadece kirpiklerin (trikiyazis) içeri doğru dönmesi sonucunda oluşur. Tedavisi cerrahidir.

Göz kapağı tümörleri

Gözkapağı ve çevresinde görülen tümörlerin çoğunluğu iyi huylu tümörlerdir. Göz kapağında iyileşmeyen yaralar ortaya çıktığında, mutlaka göz doktoruna başvurup, bunun kötü huylu bir tümör olup olmadığının öğrenilmesi gerekir. Tedavisi cerrahidir.

Göz kapağı yaralanmaları

Göz kapaklarında fiziksel (trafik kazaları, yaralanmalar vs) veya kimyasal (çamaşır suyu, tuz ruhu, deterjan, kireç vs) etkenlerle yaralanmalar olabilir. Erken dönemden itibaren uygun tedavi yapılmaz ise ciddi görme ve şekil bozuklukları oluşabilir.

Yaşa bağlı göz kapağı değişiklikleri

Yaşlanma ile oluşabileceği gibi genç olan kişilerde de ailesel olarak da görülebilir. Kaş ve göz kapaklarında düşme, alt göz kapağında içe veya dışa dönme, göz çevresinde torbalanmalar veya çöküklükler ile kırışıklıklar oluşur. Tedavisi cerrahidir.

Yüz felci (Fasiyal paralizi)

Kaş, göz kapakları ve yüzün hareketlerini sağlayan sinirin herhangi bir nedenle çalışmaması sonucunda yüz felci oluşur. Geçici felç durumunda gözü korumak amacı ile tıbbi tedavi uygulanır. Kalıcı felçte ise farklı cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.

Göz kapağının doğuştan bozuklukları

Göz kapağının doğuştan bozuklukları arasında en sık görülen kapak düşüklüğüdür (ptozis). Bunun dışında göz kapağında yapışıklık (ankiloblefaron), kapak kenarında içe (entropion) veya dışa dönme (ektropion), göz kapağının eksik oluşması (kolobom), fazladan kirpik sırası (distikiyazis) gibi kapak bozuklukları olabilir.

İstemsiz göz kasılması (Blefarospazm)

Sebebi bilinmeyen göz etrafındaki kasılmalardır. Orta ve ileri yaşlarda görülür. Bazı hastalar spazmlar sonucu gözlerini kullanamaz ve günlük hayatlarını çok etkilemektedir. Tedavisi ilaçlı yada duruma göre cerrahidir.

Göz kapağının içe dönmesi (Entropion)

Genellikle alt göz kapağında oluşan entropion, göz kapağının içe dönmesi ile oluşur. Göz kapağı kenarının içe dönmesi, doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Tedavisi cerrahidir.

Göz kapağının dışa dönmesi (Ektropion)

Göz kapağı kenarının dışa doğru dönmesi genellikle yaşlanma sonucu oluşur. Ayrıca doğuştan, göz kapağını kapatan sinirin felci (yüz felci) ve yaralanmalar sonrası da gelişebilir. Tedavisi cerrahidir.

Gözyaşı Sistemi Hastalıkları

Göz kuruluğu

Göz kuruluğu, gözyaşı yetersizliğinin şiddetine göre değişen belirtiler vermektedir. Bunlar zaman zaman ortaya çıkan hafif yanma, sulanma ve kızarıklık gibi ufak tefek şikayetlerden başlayarak görme ve yaşam kalitesini ciddi derecede bozacak kadar ağır olabilir. Tedavide hafif vakalarda eksiği yerine koyma prensibine göre, suni gözyaşı damlaları kullanılır. Ağır göz kuruluğu daha farklı ve ciddi tedaviler gerektirmektedir.

Sonradan gelişen gözyaşı kanalı tıkanıklıkları

Doğuştan olmayan gözyaşı kanalı tıkanıklığının çoğunlukla sebebi belli değildir. Tıkanıklığın yeri, gözyaşı kesesi ile kanalın birleşim yerindedir. Kadınlarda daha sık görülmektedir. Tedavi cerrahidir.

Doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklıkları

Gözyaşı boşaltım yolları doğumdan sonra da gelişmeye devam eder. Bebeklerin bir kısmında doğumdan sonra kanalın gelişimi tamamlanamadığında gözde sulanma, çapaklanma gibi belirtilerle görülebilir. Hastanın durumuna göre farklı tedaviler gerekmektedir.

Gözyaşı sistemi tümörleri

Gözyaşı bezi tümörleri, boşaltım sistemi tümörlerinden daha sık görülür. Yetişkinlerde daha sıktır. Tedavisi tümörün cinsine göre değişmektedir.

Göz yaşarması

Göz yaşarması, ya gözyaşı üretiminin fazlalığından ya da boşaltımının yavaşlaması veya durmasından kaynaklanır. Gözyaşı üretiminin artışı çeşitli sebeplerle ortaya çıkar. Buna etken olan durum ortadan kalktığında yaşarma da kaybolacaktır.

Gözyaşı yolları yaralanmaları

Genellikle göz kapağı yaralanmaları ile birlikte görülür. Erken ve uygun tedavi edilmediği takdirde gözyaşı yollarında kalıcı tıkanma, sürekli sulanma ve çapaklanmaya neden olabilir. Göz doktoru tarafından görülmesi ve travmanın gözyaşı yollarındaki oluşturduğu bozukluğun düzeltilmesi gerekir.

Protez Göz Sorunları

Enükleasyon – Eviserasyon

Hastalık, yaralanma vs. sebebi ile artık iş görmez hale gelen, gözün bütünü ile alınması işlemine “enükleasyon” denir. Gözü hareket ettiren kaslar yerinde bırakılır. Kaybolan hacmi telafi etmek için tercihen bir bilye (implant) yerleştirilir. Gözün alınması gerektiğinde uygulanan tekniklerden biri de “eviserasyon”dur. Burada “sklera” dediğimiz ve gözün dış kısmını oluşturan sert, beyaz tabaka yerinde bırakılır ve göz içindeki hastalıklı dokular temizlenir.

Ekzenterasyon

Göz kapaklarından, gözden veya orbita içinden kaynaklanan ve çevre dokulara yayılan kötü huylu göz tümörlerinin tedavisinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir.

Göz protezleri

Göz protezleri, enükleasyon veya eviserasyon gibi bir ameliyattan sonra, doğuştan göz yokluklarında ve ciddi göz küçüklüklerinde uygulanan, diğer gözü taklit ederek yüzde simetriyi sağlayan cihazlardır. Başlıca cam ve akrilikten (bir plastik türü) yapılırlar.

Hareketli göz protezleri

Enükleasyon veya eviserasyon ameliyatı sonrası bilye (implant) koymak protez hareketini artıran bir işlemdir.

Daralmış soket

Göz kapaklarının arkasında protezin yerleştirildiği ve konjonktiva denen zar ile örtülü yuvaya “soket” denir.

Orbita Hastalıkları

Tiroide bağlı göz hastalıkları (Graves hastalığı)

Metabolizmanın düzenlenmesinde önemli rol oynayan tiroid bezinin bazı hastalıklarında gözde bir takım rahatsızlıklar ve şekil bozuklukları olmaktadır. Bu durum tiroid bezinin aşırı çalıştığı hallerde (hipertiroidi) daha sık görülür. Gözlerde ileri doğru çıkma (ekzoftalmi, proptozis), kapak aralıklarının çok açılması, şaşılık, çift görme, görme azalması gibi bulgular görülür. “Tiroid orbitopati” veya “Graves orbitopati” gibi isimlerle de anılan bu hastalık, çok hafif seyredebileceği gibi görme kaybına gidebilecek kadar ağırlıkta da olabilir. Tedavi hastalığın dönemine, şiddetine ve aktif olup olmamasına göre belirlenir.

Orbita iltihaplanmaları

Mikrobik etkenlerle oluşan enfeksiyonlar ve mikrobik olmayan, vücudun bağışıklık sistemi ile ilişkili orbita iltihaplanmaları olur. Mikrobik olanlar sıklıkla çocuklarda ve sinüs enfeksiyonlarını takiben gelişirse de her yaşta birçok etkene bağlı olarak, özellikle de travma sonrasında ortaya çıkabilir. Erken ve uygun bir şekilde tedavi edilmediğinde görmeyi ve yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Tedavisi duruma göre ilaçlı veya cerrahi olarak yapılmaktadır. Tedavide kortizona cevap alınamadığında radyoterapiye gerek olabilir.

Orbita tümörleri

Tüm orbita hastalıklarının yaklaşık %20’sini iyi ya da kötü huylu tümörler oluşturur. Tümör başta beyin olmak üzere göz çevresindeki dokular ile diğer organlara da yayılarak yaşamı tehdit edebilir. Bu nedenle hastalıkların erken tanı ve tedavisi önemlidir.

Orbita yaralanması

Hayati organlara yakınlığı dolayısı ile orbita yaralanmalarında hayati tehlike de olabilir. Dolayısıyla, hasta öncelikle beyin fonksiyonları ve solunum yolları bakımından değerlendirilir. Orbita yaralanmalarında gözün etkilenme oranı da yüksektir. Bu bakımdan gözün durumu öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Tedavisi cerrahidir.

Doğuştan gözün küçük olması veya yokluğu

Gözün büyüklüğü ve varlığı göz çevresindeki dokuların gelişimini sağladığı için gözün gelişmemiş olduğu durumda göz kapakları, göz çevresindeki yumuşak dokular ve kemik çerçeve yeterli büyüklüğe ulaşmaz. Hafif ve orta dereceli vakalarda giderek büyütülen kalıplar (conformer-yer tutucu) kullanılırken, daha ağır hallerde cerrahi müdahale gereklidir.

Göz Çevresi Estetik Problemleri

Göz kapağı düşüklüğü

Üst göz kapağının düşük olmasına “pitozis” denmektedir. Kapak düşüklüğü hem yenidoğan bebeklerde, hem de erişkin ve yaşlılarda görülebilir. Pitozisin tedavisi ameliyattır.

Yaşa bağlı göz kapağı değişiklikleri

Yaşlanma ile kaş ve göz kapaklarında düşme, alt göz kapağında içe veya dışa dönme, göz çevresinde torbalanmalar veya çöküklükler ile kırışıklıklar oluşur. Bu değişiklikler sadece yaşlanma ile değil, daha genç olan kişilerde de ailesel olarak da görülebilmektedir. Kapak çevresindeki değişiklikler kişiye mutsuz, yorgun ve uykulu bir görünüm verir. Problemin çeşidine göre tedavi şekli belirlenir.

Gözaltı torbaları

Gözaltı torbalarının oluşumunda en önemli sebep genetik yani kalıtım. Gözaltı torbaları kişiye olduğundan daha yaşlı ve yorgun bir görünüm verir. Tedavileri fazlalık olan yağ dokularının alınması ya da yerleşim yerlerinin değiştirilmesidir.

Göz estetiği (Oküloplasti) alanında uzmanların online konsültasyonu için www.ayintappark.com adresinden fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz.

Çakmak Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı no:181 Şehitkamil / GAZİANTEP

Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

0342 235 49 49

Mail

Mail

info@ayintappark.com

Book Online

Book Online

Appointment Now